Menu Sluiten

Een driejarige opleiding steinerpedagogie

Begint ieder jaar in september

Wat?

Wij willen via scholing, ervaringen en leerprocessen de levende impuls van de steinerpedagogie dichterbij brengen.

Ben je gefascineerd door de kunst om kinderen en jongeren op te voeden? EduArta biedt een opleiding vanuit de steinerpedagogie aan. In dit vormingsatelier maak je intensief contact met deze methode, haar inzichten en benaderingswijzen. Je professionaliseert je in de steinerpedagogie en ontvangt een certificaat dat als kwalificatie voor tewerkstelling in deze scholen kan dienen. Er wordt geen wettelijk erkend lerarendiploma uitgereikt.

inzicht wekt

liefde voedt

handelsbekwaamheid werkt

Wie willen we bereiken?

Leerkrachten uit de steinerpedagogie
Ouders die hun kinderen een gezonde opvoeding willen geven
Mensen uit andere scholen of instellingen die willen bijscholen
Mensen die de steinerpedagogie beter willen leren kennen

De opleiding kan als poort dienen om werk te vinden binnen een steinerschool

Een driejarige opleiding steinerpedagogie.

We scheppen een vormingsatelier waar belangstellenden de kunst van het pedagogisch handelen kunnen leren. Wie geïnteresseerd is om kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar vanuit hun essentie te begeleiden zal baat hebben bij deze opleiding.

De opleiding bestaat uit drie jaargangen.
  • De eerste is inhoudelijk verdiepend en vormend voor jezelf.
  • In het tweede jaar duiken we meer in de grondlijnen van de pedagogie zelf.
  • In het derde jaar zal iedere deelnemer begeleid worden bij zijn eigen traject.
 
 
Wij willen nieuwe generaties leraren de kans geven via scholing, ervaringen en leerprocessen om:
  • inzicht te wekken in,
  • liefde te creëren voor,
  • moed, daadkracht en handelsbekwaamheid te vinden voor deze levende pedagogie.

Onze Sterktes

Processueel

We willen processen in beweging zetten en verzorgen waarbij je eigen individualiteit centraal staat. We wekken de wil tot leren om vanuit het geleerde het maatschappelijk gebeuren te bevruchten. De theory-U van Otto Scharmer ligt aan de grondslag van onze opbouw.

Kunstzinnig

‘Edu’ staat voor educare en ‘arte’ voor kunst. We beoefenen de kunst van het lesgeven. Daarom zijn ook alle lesdagen met kunst doorspekt. Denken en doen gaan hand in hand. Zowel de beeldende als de muzische kunsten komen aan bod. Ze werken als katalysator voor de processen.

Studenten aan het woord

Transformatief

De opleiding is een innerlijke scholingsweg voor het denken, het voelen en het handelen. Ze werkt transformatief en leidt tot het verwerven van nieuwe vaardigheden, zowel innerlijke als uiterlijke. Op het einde van het traject ben je veranderd. De sleutel tot verandering ben je zelf.