Menu Sluiten

EduArta - Atelier Steinerpedagogie

Word leraar vanuit de steinerpedagogie !

Een integrale opleiding

opgebouwd in jaarmodules

Begint ieder jaar in september

Waartoe willen wij een lerarenopleiding steinerpedagogie uitbouwen?

Wij willen nieuwe generaties de kans geven via scholing ervaringen en leerprocessen mee te maken die bij hen vanuit de levende impuls van de steinerpedagogie:

inzicht wekt

liefde wekt

handelsbekwaamheid wekt

In de eerste plaats willen we leraren bereiken maar niet alleen. Ook ouders, mensen uit andere scholen of instelllingen, mensen die de steinerpedagogie beter willen leren kennen, kunnen hier terecht

EduArta is opgericht om opleidingen tot steinerschool-leerkracht te organiseren. We scheppen een vormingsatelier waar belangstellenden de kunst van het pedagogisch handelen kunnen leren. Wie geïnteresseerd is om kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar vanuit hun essentie te begeleiden zal baat hebben bij deze opleiding.

De opleiding bestaat uit drie jaargangen. De eerste is inhoudelijk verdiepend en vormend voor jezelf. In het tweede jaar duiken we meer in de grondlijnen van de pedagogie zelf. In het derde jaar zal iedere deelnemer begeleid worden bij zijn eigen traject.

Wij willen nieuwe generaties leraren de kans geven via scholing, ervaringen en leerprocessen om: inzicht te wekken in – liefde te wekken voor – moed, daadkracht en handelsbekwaamheid te wekken voor een levende pedagogie.
Met de opleiding willen wij enthousiasme en interesse wekken voor de essentie van deze pedagogie op een onderzoekende, ondernemende en creatieve manier.

Onze Sterktes

Processueel

We willen processen in beweging zetten en verzorgen waarbij je eigen individualiteit centraal staat. We wekken de wil tot leren om vanuit het geleerde het maatschappelijk gebeuren te bevruchten. De theory-U van Otto Scharmer ligt aan de grondslag van onze opbouw.

Kunstzinnig

'Edu' staat voor educare en 'arte' voor kunst. We beoefenen de kunst van het lesgeven. Daarom zijn ook alle lesdagen met kunst doorspekt. Denken en doen gaan hand in hand. Zowel de beeldende als de muzische kunsten komen aan bod. Ze werken als katalysator voor de processen.

Transformatief

De opleiding is een innerlijke scholingsweg voor het denken, het voelen en het handelen. Ze werkt transformatief en leidt tot het verwerven van nieuwe vaardigheden, zowel innerlijke als uiterlijke. Op het einde van het traject ben je veranderd. De sleutel tot verandering ben je zelf.