Menu Sluiten

Programma 2de jaar

Tweede jaarprogramma 2022 – 2023

Ook het tweede opleidingsjaar wordt over 8 weekends (zaterdag 9 u. – zondag 13 u.) en 2 vijfdaagse modules (zaterdag 9 u. – woensdag 13 u.) georganiseerd.

Inhoudelijk zullen de volgende thema’s aan bod komen:

10 – 11 september 2022
De sociale missie van de steinerpedagogie
8 – 9 oktober 2022
Pedagogisch-didactische leerlijnen in de boven- en middenbouw
29 oktober – 2 november 2022
Incarnatie en typologieën (constitutietypes, temperamenten, planetenkwaliteiten & dierenriem-aspecten), 5-daagse in Aalst
10 – 11 december 2022
Pedagogisch-didactische leerlijnen in onderbouw
14 – 15 januari 2023
Pedagogisch-didactische leerlijnen bij het jonge kind
4 – 5 februari 2023
Het taalonderricht van 0 tot 21
18 – 22 februari 2023
Aarde-ontwikkeling, metamorfose en evolutie, 5-daagse in Turnhout
11 – 12 maart 2023
Teamwork en kindbespreking
22 – 23 april 2023
De grondhouding van de leraar
13 – 14 mei 2023
Terugblik en presentaties door de derdejaars