Menu Sluiten

Visietekst werkgroep ‘lerarenopleiding steinerpedagogie’

(versie 6 sept 2017)

Deze tekst blijft open voor verandering. Hij dient als reflectiemiddel en kan bijgesteld worden naargelang de evolutie van het project.

Om welke reden willen wij een lerarenopleiding steinerpedagogie uitbouwen?

Wij willen nieuwe generaties, in de eerste plaats maar niet uitsluitend leraren, de kans geven via scholing ervaringen en leerprocessen mee te maken die bij hen:

 • inzicht wekken in,
 • liefde wekken voor,
 • moed, daadkracht en handelsbekwaamheid wekken vanuit een levende pedagogie.

Deze impuls is in oorsprong holistisch (verbinding tussen lichaam en geest) en cultureel-maatschappelijk. De intenties van de eerste steinerscholen zijn nog steeds actueel. 

Met de opleiding willen wij op een onderzoekende, ondernemende en creatieve wijze enthousiasme en interesse wekken voor de essentie van deze pedagogie.

We denken in het bijzonder aan:

 • de wisselwerking tussen algemene menselijke groeiprocessen en individuele biografische ontwikkelingswegen,
 • de leeftijdsgerichtheid van de keuze van de leerstof en werkvormen,
 • de kunstzinnige aanpak van het onderwijs,
 • de fenomenologische benadering van de werkelijkheid en 
 • aandacht voor de spirituele dimensie van de mens.

Wij willen leraren vorming geven voor hun actuele opdracht in het licht van toekomstgerichte uitdagingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de leraar een cruciale rol zal blijven vervullen in de opvoeding. Zijn voorbeeld als vrije, creatieve en verantwoordelijke mens zal wekkend en uitnodigend werken voor nieuwe generaties kinderen in contexten die wij nu nog niet kunnen voorzien, maar vanuit huidige tijdsfenomenen kunnen vermoeden.

We willen processen in beweging zetten en verzorgen, zodat deelnemers zich ondersteund weten bij hun ontwikkeling op de volgende terreinen:

 • persoonlijkheidsvorming: zelfopvoeding, wilsontwikkeling, …
 • bewustwording naar de eigen biografie
 • teamwerking als sociale kunst
 • sociale driegeleding als inspiratie voor een gezonde maatschappij en de creatie van gezonde organisatievormen
 • zuivere waarneming van fenomenen
 • kunstzinnige vormgeving
 • moed om los te laten, te experimenteren, uniciteit te tonen, authentiek te zijn
 • kracht om met vragen te leven en anderen te begeleiden op hun weg vol vragen
 • meditatieve reflectie als herbronning en als onderzoeksmethode
 • vertrouwdheid met het antroposofisch gedachtegoed en zijn pedagogische menskunde

Hiertoe zullen wij, als initiatiefnemers en docenten van de opleiding, aandacht schenken aan de volgende facetten:

 • De cursisten moeten handvatten krijgen voor hun innerlijke en persoonlijke ontwikkeling. De opleiding dient ruimte te bieden voor processen waarbij hun individuele, soms biografische, thema’s een plek krijgen.
 • Verschillende mensen leren op verschillende wijzen. Diversiteit aan leervormen zal noodzakelijk zijn.
 • De kracht van het eigen voorbeeld geldt zeker ook voor ons (als initiatiefnemers en docenten). Wij willen als team een schaal vormen waarin méér kan afdalen dan wij zelf kunnen bedenken, wij willen samenwerken en elkaar ondersteunen om met moeilijke vragen op tocht te gaan.
 • Volwassenenvorming is een vak waarin we kunnen groeien en leren. ‘Train the trainer’ zal ook voor ons nodig blijven.